گله کردی...

 عالــــــــم ز برایت آفریدم گله کردی

از روح خودم در تو دمیدم  گله کردی

گفتم ک ملائک همه سرباز تو باشند

صد ناز بکـــــردی و خریدم  گله کردی 

جان و دل و فطــــــــــرتی فراتر زتصور

از هرچه که نعمت به تو دادم   گله کردی 

گفتم که سپاس من بگو تا به تو بخشم 

بر بخشش بی منت من هم   گله کردی

/ 3 نظر / 22 بازدید
دیباچه ی ادب

واقعیتهای زندگی: وکیل ها امیدوارن تو دردسر بیوفتی. دکترا امیدوارن مریض بشی. پلیسا امیدوارن یه جرمی بکنی. معلما امیدوارن تو یه احمق بدنیا اومده باشی. صاحبخونه ها امیدوارن تو هیچوقت خونه نخری. دندانپزشکا امیدوارن دندونات فاسد بشن. مکانیکا امیدوارن ماشینت خراب بشه. موسسات کفن و دفن امیدوارن بمیری. . . . . . . . فقط دزدا واست یه زندگی خوب و پر بارو موفق و با برکت آرزو میکنن! و همینطور یه خواب خوب و خوش و آروم و راحت و عمیق ...

نسترن

استاد عزیز ببخشید میشه راجب گروه ها و شمردنشون تو جمله مطلب بزارید ؟ اگه زحمتی نیست استاد عزیز ?? مرسی

نسترن

ﺩﺭ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻧﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﺮﻭﻍ ﺍﺯ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﺳﯿﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺳﻬﺮﺍﺏ ﻗﺎﯾﻘﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﺶ ﺭﺳﺪ ﻗﻠﻢ ﻭ ﮐﺎﻏﺬ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﺎﺯﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺫﻫﻦ ﺗﺎ ﺭﻭﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻭ ﻣﺎﻫﺶ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﻢ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺰﺭﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﯽ ﮔﺮﮒ ﮔﺮﮔﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﻢ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎﺵ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺎﺯ ﺭﻧﮕﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻮﺩﮐﻢ ﮐﻮﺩﮎ ﺑﻤﺎﻥ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﺍﺳﺖ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ... ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﻴﺪ ........ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﮎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﮏ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺖ .. ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍﺿﻲ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺴﺖ