جالبه ...نه؟

از مردم دنیا سوالی پرسیده شد و نتیجه ی  آن جالب بود
سؤال از این قرار بود:
نظر خودتان را راجع به کمبود غذا در سایر کشورها صادقانه بیان کنید؟
و جالب این که کسی جوابی نداد

چون
در آفریقا کسی نمی دانست 'غذا' یعنی چه؟
در آسیا کسی نمی دانست 'نظر' یعنی چه؟
در اروپای شرقی کسی نمی دانست 'صادقانه' یعنی چه؟
در اروپای غربی کسی نمی دانست 'کمبود' یعنی چه؟
و در آمریکا کسی نمی دانست 'سایر کشورها' یعنی چه؟
/ 2 نظر / 16 بازدید
شاگرد همیشگی شما

من نمی دانم ، و همین درد مرا سخت می آزارد که چرا انسان این دانا ، این پیغمبر در تکاپوهایش ، چیزی از معجزه آن سوتر! ره نبردست به اعجاز محبت چه دلیلی دارد؟ چه دلیلی دارد ، که هنوز مهربانی را نشناخته است و نمی داند در یک لبخند چه شگفتی هایی پنهان است! و نمی دانم ، که چرا انسان ، تا این حد با خوبی بیگانه ست و همین درد مرا سخت می آزارد.. سلام و احترام خیلی پست قشنگی بود.

داداشی

نه تنها یلدایت بلکه تمامی اعیادت نه فقط شبت بلکه هر روز و شبت پر ا ز رحمت یزدان بی همتا باد