قابل توجه فرزندان پراشتباه

مداد گفت: متاسفم ..........پاک کن گفت چرا ؟ تو هیچ کار اشتباهی نکرده ای

مداد جواب داد : متاسفم چون به خاطر من اذیت می شوی.

هر وقت که من اشتباه می کنم تو همیشه آماده ای آن را پاک کنی.

ولی وقتی اشتباهاتم را پاک می کنی ،بخشی از وجودت را از دست می دهی ......... و هر بار کوچک و کوچکتر می شوی.

پاک کن جواب داد : درست است اما برای من مهم نیست  می دانی ! من برای همین ساخته شده ام.

من ساخته شده ام تا هر وقت تو اشتباه کردی به تو کمک کنم با این که می دانم روزی تمام خواهم شدوو دیگری جای من را خواهد گرفت .من از شغلم رضایت کامل دارم !

پس لطفا ناراحتی را کنار بگذار ،من اصلا دوست ندارم تو را ناراحت ببینم .

گفت وگو بین مداد و پاک کن برای من الهام بخش بود .

والدین مانند پاک کن هستند ....... و فرزندان مانند مداد.

آن ها همیشه  درکنار فرزندان هستند و اشتباهات آنها را پاک می کنندحتی گاهی آسیب می بینند و کوچکتر و پیرتر می شوند و عاقبت از دنیا می روند.

اگر چه فرزندان جایگزین دیگری (همسر ) اختیارمی کنند ولی والدین همیشه از آن چه برای فرزندانشان کرده اندشادمانند ..... و هیچگاه دوست ندارند عزیز شان را نگران و ناراحت ببینند.

در تمام طول زندگی من یک مداد بوده ام و این موضوع که والدین من مانند پاک کن هر روز کوچک و کوچکترمی شوندعذابم می دهدچون می دانم که یک روز آن ها را من را ترک خواهند کرد و خرده های پاک کن تنها چیزی خواهند بود که به خاطر م بیاورند روزی چه کسی را داشتم ..........

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهرداد آقائی هشتجين

یاد مداد و پاکن های قدیمی به خیر که چه خوب می نوشتند وچه خوب پاک می کردند حتی با پاکن های دو رنگ قرمز وآبی می تونستیم اثر خودکار را هم پاک کنیم یادش بخیر که تراش نداشتیم و پدرم هرشب با چاقو مدادم را تیز می کرد وفردا باید مواظب بودم که نوکش نشکند البته نوک مداد را زیاد تیزنمی کرد که بشکند واقعا یادش بخیر چه صفا وصمیمیتی بود که الآن حسرت ذره ای از آن تو دلم مانده، یادش بخیر یاد معلمهای کلاس اول ودوم وسوم که هرگز از یادم نمیره. راستی اسماعیل جان یه وبلاگ ترکی ویراخ نظرون ندی؟