تبریک عیدفطربرهم وطنان مسلمان

هم وطنان مومن ومسلمان،

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ی  ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان.

عیدتان مبارک والتماس دعا.

/ 2 نظر / 3 بازدید
sograt1976

معرفت سهم قلب پاک است ای با معرفت عید شما هم مبارک.!!!!!!