اگرآن ترک شیرازی...

غلـــــــط هاکرده آن دلبرکه رسواکرده ترکـــارا/به یک ارزن  نمی خواهم من آن ترشیده شهلارا

نمـــــــی دانم که شیرازی چه دارددرتن وجسمش/یکی بخشیده دست وپا یکی هم روح واجــزارا

آهای صائب کجایی توسرودست وتنت مفت است؟/توکه بخشنده می باشی ببخشاآذری هـــــــارا

ببین این شهــــــریارماچه آسان خودفداکـــــرده ست/برای چه ؟برای کی؟نمی دانم معمّــــــــــارا

باباولله این ترکــــــــــی که شیــــــــرازی بودنامــش /فقط باعشوه ونازش فریبدکلّ دنــــــــــــیارا

نه زیبایی ،نه شیـــــــــــــدایی،فقط ازبهرشعراست این/هجــــــاوقافیه،مصـرع خریده این فریبارا

ازاین ترکان مه سیمایکـــــــــــــــی ارزدبه صـــــددلبر/نه دلبر ترکِ شیرازی که زحمت داده اومارا

فرشته،یاملــــــــــک خواهـــــــــــــــــی ویاحوری بیابامن/گذاری کن به تبریزی که پرورده چه گل هارا

یکی مهــــــــــــــرخ،یکـــــــی مهوش،پریوش ،ماه سیمایند/همه دنیایی اززینت چه برپاکرده غوغارا

ولش کن دلبرودل رازن ازمن پول می خواهد/ندارم پول من،تااوخَرَد کشمش وخرمارا

به گوشم گرخوردنام رطب هندی ویاپسته/ویاآجیل وموز،گردوشوم دیوانه من یارا

زیک سو این گرانی هازیک سوعشق شیرازی/چوزرزرین نموده این،زغم پوکیده سیمارا

الاای علم راعالم بودعقل وتنت سالم/بخوان این چرت وپرتم رایه مشتی زن تو.....را

بگوشعری که می گفتی همین بودآن، بابا اَه اَه/چه بی مزّه چه بی معنی نگاهی کن تودعوارا

یکی حامی به شعرمن یکی دشمن چوآمریکا/کنداین جمع راعاصی دهددستوربرپارا

خدایاترک شیرازی بمیردتاشوم راحت/چه کردم من؟چه گفتم من؟که رنجوندم همینارا

/ 3 نظر / 15 بازدید
داداشی

میان مهربانانکی توان گفت که یار ما چنین گفت و چنان کرد

زاهد آذربرا

بسیار زیبا بود جناب آقای جکمتی.به حضور افراد برجسته و بزرگواری چون شما افتخار میکنیم.همیشه موفق باشید

.

.