دعادرسحرهای ماه مبارک رمضان به زبان مادری

التماس دعا ازعزیزانی که هرروز این دعارادرسحرهای ماه مبارک رمضان زمزمه خواهند کرد. ای مهربان آلله... جمعیمیزدن گئدن مهربانلارا یئرگویلردن ال اوزه ن انسانلارا اودنیاداشادلق،عزت باغشلا صلابت وئر اعتقاد،ایمانلارا *** الله توانگر ائیله هرفقیری زندانلاردان آزادائیله اسیری مشکلاته سالما یوخسول مردمی راحت ائیله اولارگئدن مسیری *** اوجوراکی بلبل گلرچمنه غریب لری قایتارالله وطنه سندرماهئچ کسی لباسه خاطیر گوندرلباس عریان اولان بدنه *** الله غمگین اولانلاری شادائیله بوشلی لاری قرض دن آزادائیله سندن اوزاق دوشه ن زمان خدایا کرم ائیله بیزلری فریاد ائیله *** الله هامی مریض لره شفاوئر دردلرینه شفاوئره ن دواوئر الله برجی اولانلارین توت الین گجه آج یاتانلاروا غذاوئر *** مسلمان مردمین الله ایشیندن فاسد اولان هربیر ایشی تمیزائت اوکسلرکی فقط سنی تانیری عزیزدیلر الهه لاپ چوه عزیزائت *** چوخلارینن دردی واردی اوره کده سندن سووای هئچ بیرکسه دئمزلر قانع دیلرسندن گلن قسمته حلالنا حرام قاتوب یئمزلر *** الله گیزلین دردلرینه دوا وئر مریض اولساگوزه ل الله شفاوئر اورشلوقدا،مولا امیره خاطیر مریضلره شفا،شفا،شفاوئر ***

/ 0 نظر / 3 بازدید