سوالی سخت درمصاحبه ی استخدام

مردی به نام استیو، برای انجام مصاحبه حضوری شغلی که صدها متقاضی داشت به شرکتی رفت. مدیر شرکت، به جاى آن که سین جیم کند، یک ورقه کاغذ گذاشت جلوی استیو و از او خواست برای استخدام، تنها به یک سوال پاسخ بدهد.
سوال این بود: شما در یک شب بسیار سرد و توفانى، در جاده اى خلوت رانندگى می کنید، ناگهان متوجه می شوید که سه نفر در ایستگاه اتوبوس، به انتظار رسیدن اتوبوس، این پا و آن پا می کنند و در آن باد، باران و توفان چشم به راه کمک هستند.
یکى از آن ها پیر زن بیمارى است که اگر هر چه زودتر کمکى به او نشود ممکن است همان جا در ایستگاه اتوبوس غزل خداحافظى را بخواند.
دومین نفر، صمیمى ترین و قدیمى ترین دوست شماست که حتى یک بار شما را از مرگ نجات داده است و نفر سوم، همسر آینده شماست که حالا با او در دوران نامزدی به سر می برید؛ اما خودروی شما فقط یک جاى خالى دارد، شما از میان این 3 نفر کدام یک را سوار مى کنید؟ پیرزن بیمار؟ دوست قدیمى؟ یا نامزدتان را؟
جوابى که استیو نوشت باعث شد از میان صدها متقاضى، به استخدام شرکت در آید. پاسخ این بود: من سوئیچ ماشینم را می دهم به آن دوست قدیمى ام تا پیر زن بیمار را به بیمارستان برساند، و با نامزدم در ایستگاه اتوبوس می مانم تا شاید اتوبوس از راه برسد.

/ 2 نظر / 3 بازدید
مهرداد آقائی هشتجين

ما از اين سخت ترهايش را در مصاحبه استخدامی دبيری داشتيم داداش هفتاد خان رستم را گذرانديم

مهرداد آقائی هشتجين

اسلحه ووی توتما منه سن هدف بسدی خجالت چک اوتان بی شرف من اوشاغام سنده کی جلادسان ورماغا ،قورخودماغا،استادسان منده اراده ولی سنده تفنگ صلح وصفا آختاریرام،سنده جنگ قان ائیلیورسوزباتاسوزقانوزه اوت سالاالله اوشیرین جانوزه دنیاداتکسوزوحرامزاده سوز ال آتی سوزظلمیله بیداده سوز ظالمین آخیرائوی برباداولار بیرگونی تپراقیمیزآزاداولار... [پاسخ:] ياشا پهلوان ای قهرمان نه گوزل بويوردون ای جان سوزلرون چوخ ياپيشاندی مهربان