فراموشی ونادانی مشکل امروزماست!!!

پروانه گاهی فراموش می‌کند که زمانی کرم بوده است و کرم نمی‌داند که روزی به پروانه‌ای زیبا بدل خواهد شد...
فراموشی و نادانی مشکل امروز ماست!

/ 2 نظر / 15 بازدید
نسترن

شادی پروانه ای ست ک هرچه تقلا کنی ؛ نمیتوانی آن را شکار کنی... باید آرام باشی تا روی شانه ات بنشیند *( شانه هایت پر از پروانه باد معلم عزیز )*