تشکروسپاس

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق

ازتمامی همکارانی که درکارگاه های آموزشی زبان وادبیات فارسی گروه ادبیات ناحیه ی یک درتاریخ های 26،25،24آذرماه هزاروسیصدونودوسه حضورگرم وفعال داشته وبااندیشه های روشن وافکارادبی درخشان خودشان موجب نشاط،شادابی،سرزندگی وپویایی جلسات ادبی شدند،سپاسگزارم وازخداوندمتعال توفیقات روزافزون تک تک همکاران عزیزراآرزومندم.

سرگروه ادبیات ناحیه ی یک اردبیل حکمتی منامن

/ 2 نظر / 15 بازدید
دیباچه ی ادب ( سیفی )

مرحبا ابامیثم (حکمتی جان) دست مریزاد و خدا قوّت میگم، زحمت کشیده بودین...[گل][گل][گل]

دیباچه ی ادب ( سیفی )

خوب و بد هر چه نوشتند به پای خودمان انتخابی است که کردیم برای خودمان این و آن هیچ مهم نیست چه فکری بکنند غم نداریم ، بزرگ است خدای خودمان بگذاریم که با فلسفه شان خوش باشند خودمان آینه هستیم برای خودمان ما دو رودیم که حالا سر دریا داریم دو مسافر یله در آب و هوای خودمان احتیاجی به در و دشت نداریم اگر رو به هم باز شود پنجره های خودمان من و تو با همه ی شهر تفاوت داریم دیگران را نگذاریم به جای خودمان دیگران هر چه که گفتند بگویند،بیا خودمان شعر بخوانیم برای خودمان