یاددل پاک وبی ریای کودکیمون به خیر

افسران - تیتر با شما !

 

منتظر نظر شما بیننده ی تصویر بالا هستیم

/ 4 نظر / 11 بازدید
نسرین

بچه که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم کاش دل هامان به بزرگی بچگی بود!

مهرداد آقائی هشتجین

سلام سهندیم نازلی اورکلی همکتّدیم چوخداندیکی گوروکمیسن هارداسان؟ بیزه ده بیر هرده ن اولسا باش ویرسون یاخچی اولار گوزل اولار ماه اولار

صدی

آی چورگه په په دیین گونـــلــریم یاوش یاواش ایمکلیین گونــلــریم شادان پوردان پوتون گیین گنلریم کاشکی منیم خیردا کو توم اولیدی ایکی جیبیم قورقینان دولــــیــــدی