چندضرب المثل هندی

١-کشاورزی بهترین کار است، سرمایه گذاری قابل قبول است، ولی از اینکه یک حقوق ثابت داشته باشی اجتناب کن.

٢- خشم به ظلم ختم می شود.

٣- خدا را بخوان ولی از صخره ها فاصله بگیر.

۴- برای ماهیانی که هنوز در آب هستند، معامله نکن.

۵- سیر!!!! بخوبی ده مادر است.

6-  پنج یارد از کالسکه فاصله بگیر، 10 یارد از اسب و 100 یارد از فیل. فاصله ای که باید از یک انسان شرور بگیری، قابل اندازه گیری نیست.

7- خواسته زیاد یعنی فقر دائمی.

8- زندگی زنجیره ای از انتخاب های خوشایند نیست، بلکه مجموعه ای از مشکلات غیر قابل اجتنابی است که برای حل شدن، نیاز به قدرت، اراده و سخت تلاش کردن دارند.

9- فقط سگ های دیوانه و مردان انگلیسی!!! هنگام آفتاب نیمروزی بیرون می روند.

10- کنار رودخانه بنشین و صبر کن. جسد دشمنت را بزودی در حالی که روی آب شناور است خواهی دید.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مرتضی

سلام خسته نباشید فرارسیدن ماه رمضان به شما وخانواده تاتبریک می گوئیم.......نمازروزه تون قبول همیشه موفق باشید