بربساطی که بساطی نیست...
 

انواع«ی»درزبان فارسی:

باتوجه به این که زبان فارسی نقش مهمی درسرنوشت وموفقیت شمادوستان درکنکورسراسری داردوازبحث های مهم این درس بررسی انواع«ی»ومطالب مربوط به آن می باشد لذابنده نگاهی گذراخواهم داشت برآن چه تاکنون دانش آموزان درگیرآن هستندوبرآن چه که درکتاب های درسی به آن پرداخته است.

ازانواع«ی»درزبان فارسی به چهارنوع آن درکتاب های امروزی نگاه شده وبرموضوعات پیرامون این چهارنوع پرداخته است بنده نیزاشاره ای کوتاه به انواع «ی» ونکات پیرامون آن ها خواهم کرد...    


انواع«ی»:

الف: نشانه ی نکره یاناشناس بودن کلمه:

به آن دسته از«ی» هایی اطلاق می شود که درآخراسم هامی آیندودلالت برناشناس بودن یانکره بودن آن اسم دارندبه عنوان مثال:مردی کتابی راازمغازه ای خرید.

درمثال بالااگر بخواهیم هرسه موردمشخص شده را از انواع چهارگانه اش جداکنیم ، نشانه ی نکره یاناشناس خواهدبود.

نکته ی اول: به نظر بنده یکی ازراه های شناسایی نشانه ی نکره یاناشناس آن است که نقش نمای اضافه ی -ِ نمی گیرد یابه عبارتی هرنوع ازانواع «ی»که بتوان به آن نقش نمای اضافه ی -ِ اضافه کردهرگزنشانه ی نکره نخواهد بودبه عنوان مثال:زبانی فارسیِ سوم.

 درمثال فوق چون «ی»درواژه ی فارسی نقش نمای اضافه گرفته است پس هرگز نشانه ی نکره نخواهد بود.

نکته ی دوم:هرچند این نکته شایدبه نظربعضی ازهمکاران راه حل درست ومنطقی نباشد ولی برای دانش آموزان کمک حال مناسب ومنطقی به نظر می رسد .آن هم این که نشانه ی نکره ی «ی»اگربه کلمات مفرد بچسبد می توان آن را«یک»واگربه کلمات جمع بچسبد می توان«چند»معنی کرد.

مثال:گنجشکی از روی درخت پرید دراین مثال «ی»مشخص شده نشانه ی نکره است .چون اولاً:نقش نمای اضافه نمی گیرد.ثانیاً:به کلمه ی مفردچسبیده ومعنی «یک»می دهد.

مثال دیگر:دانشمندان عناصری راکشف کردند. بازهم دراین مثال «ی»نشانه ی نکره است چون اولاً:نقش نمای اضافه نمی پذیرد.ثانیاً:معنای «چند»می دهد.

نکته ی سوم:ازانواع«ی»فقط نشانه ی نکره وابسته ی پسین حساب می شود وبس.درشمارش وابسته های پسین که یکی ازسوالات مهم کنکورمی باشد توجه به این نکته بسیارضروری است.

نکته ی چهارم:دوستان و ودانش آموزان عزیز توجه داشته باشندکه نشانه ی نکره درساختمان واژه دخیل نیست یاساختمان واژه راتغییرنمی دهد.یعنی اگرواژه ای ساده،مشتق یامرکب باشد درصورت اضافه شدن نشانه ی نکره بازهمان ساختمان قبلی خودراخواهدداشت.مثال: مرد= ساده/مردی = ساده یا خودکار= مرکب /خودکاری مرکب.

بقیه ی مطالب درجلسات  بعد...  منتظرنظرات وانتقادات سازنده ی شماهستم.

 

[ ۱۳٩٢/٦/۸ ] [ ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ