بربساطی که بساطی نیست...
 

1-    گریپاژ:

واژه ای است که اززبان فرانسوی واردزبان ماشده است البته خودواژه به این شکل مورداستفاده قرارنمی گیردولی باتوجه به معنای آن، که عبارت است از کندی یاتوقف ماشین درنتیجه ی سائیدگی یاواشدن سطوح فلزی که بدروغنکاری شده باشد،احتمالاًهمان «گیرپاچ کردن» است که درزبان ترکی مورداستفاده قرارمی گیرد.

2-    گالِش:

واژه ی فرانسوی است به معنی کفش لاستیکی که یا مستقیماآن رابه پای می کردندیاکفش چرمی رابرای حفظ ازگل وباران داخل آن می نمودند.

3-    سوکسه:

واژه ی فرانسوی است به معنی موفقیت ،کامیابی وطرفدار.شاید همان بازی « ساک ساک »ماباشدکه یک نفرچشمش رامی بنددودیگران مخفی می شود وبعدازبازکردن چشم به دنبال مخفی شده هامی گرددوهرکسی راپیداکند دستش رابه دیوارمی زندومی گویدساک ساک یعنی موفق شدم توراببینم.

.4-    سیروس :

این واژه تلفظ فرانسوی کوروش می باشد.

5-    زامُسخه:

واژه ی روسی است به شکل زاماسکا، ماده ای که قبل ازرنگ کاری دروپنجره به وسیله ی آن ناهمواری های آن هارابرطرف می کنند.

6-    سادیسم:

واژه ی فرانسوی است به معنی دیگر آزاری ،آزاردوستی

7-    سماور:

واژه ی روسی می باشد.

8-    چای :

واژه ی روسی می باشد.

9-     استکان :

واژه ی روسی می باشد.

10- واکس :

واژه ی روسی است .ماده ی روغنی به رنگ های مختلف که باآن کفش رارنگ  می کنندوجلا می د هند.

11- سِوِر:

واژه ی فرانسوی است به معنی جدّی وسخت گیر

12- شاپو:

واژه ی فرانسوی است به معنای کلاه تمام لبه.

13- شارلاتان:

واژه ی فرانسوی است به معنای حقه باز ،متقلّب.

14- جلیقه:

واژه ی روسی است«ZLETKA» نیم تنه ی کوتاه وبی آستین.

 ١۵- چَمه دان:   واژه ی روسی می باشد.به فارسی «جامه دان» وبه ترکی احتمالا «جام تایی» باشد

[ ۱۳۸٩/۱۱/۳ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ