بربساطی که بساطی نیست...
 

آ      رابگوآب/ب:رابگوباد                            یک سیب زیبا /ازدستم افتاد

***

پ:     رابگوپا/ت:رابگوتوت                             ث:چون ثریّا/با«س»بزن سوت

***

ج    جوجه ی خوب /چ:چتروچوپان             ح: حوله  رامن/دادم به مامان

***

خ:     خرس وخرگوش/د:دست دارا                من دوست دارم/ خانم شمارا

***

ذ       دلپذیره/ر:رنگ گل ها                          ز:زردوقرمز/کفش تُپل ها

***

ژ        چون منیژه/ماژیک وژاله                       دوستند باهم/ماماوخاله

***

ش:      چشم وگوشم/ص:صبح واشد                  ض:ضامن من/لطف خداشد

***

ع       چون علاقه دارم به درسم                      غ:غصه هاراشادی کند کم

***

ف:       چون فرشته/فرزانه وبرف                        ق:قندوقندان/بامن زندحرف

***

ک     چون کبوتر/کندووکاهو                        گ:گرگ جنگل/می خورْدْآهو

***

ل       بلبل وگل/درجنگل ودشت                     م:ماروماهی/درآب می گشت

***

ن:        نان سنگک/و:چون دونده                       ه:ماه شب ها/زیبا می خنده

***

ی:       یعنی قایق/برروی دریا                            یخ کردچایم/باباوماما

[ ۱۳٩٠/٦/٢٧ ] [ ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ] [ اسماعیل حکمتی منامن ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ