بربساطی که بساطی نیست...
 
» چهل روزازغروب غمبارت گذشت :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» وابسته ی وابسته و... :: ۱۳٩٤/٢/۳
» روزمادر :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» برگشتی به گذشته های شیرین :: ۱۳٩۳/۱٢/٩
» خداباماست :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٤
» ایهام درکنکوروکتاب های درسی :: ۱۳٩۳/۱٠/٢
» واژه های وارونه(برگرفته ازوبلاگ یکی ازدوستان) :: ۱۳٩۳/٩/۳
» خداشناس :: ۱۳٩۳/۸/٢
» استمداد :: ۱۳٩۳/٧/۱٧
» اللهم عجل لولیک الفرج :: ۱۳٩۳/۳/٢۱
» عزیزومهربان معلیملریمه عشق اولسون :: ۱۳٩۳/٢/۱۱
» تسلیت شهادت حضرت زهراسلام الله علیها :: ۱۳٩۳/۱/۱۳
» چراچهارشنبه سوری ؟ :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» چهارشنبه سوری :: ۱۳٩٢/۱٢/٢۳
» بنازم مرام تورانازنین :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» درجواب ارسلان عزیز :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٩
» سبلان«تقدیم به سجادآقای گل» :: ۱۳٩٢/۱٢/۱۳
» پدری که دخترنمی خواست :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۸
» یادش به خیراون وقت ها :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۱
» مه رویان وبدگویان :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» دفاعیه یاجواب منطقی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» حکایت :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٤
» قلب مادر :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» تسلیت :: ۱۳٩٢/۱۱/٩
» میلاددونورازانوارتابناک الهی مبارک :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» تاریم منیم(سوزمولکونون سلطانی شهریاردان بیرشعر) :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» سنسیز(شعری ازعلی آقاواحد) :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» موسیقی مجلیسی(علی آقاواحددن بیرشعر) :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» جواب به امین آقا :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٠
» یاددل پاک وبی ریای کودکیمون به خیر :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» لعنت اینترنته (شعری بسیارزیباازعاصم اردبیلی) :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» جواب سوال دوستان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٩
» بیرباخیش آخیرائومیزه :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» شعری ازخورشیدبانومتخلص به ناتوان :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۳
» جواب سوال :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» تقدیم به شماکه بهترینید :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» نمونه سوال عروض وقافیه :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» نمونه سوال عروض وقافیه :: ۱۳٩٢/۱٠/۳
» نصیحت لقمان به پسرش :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» رمزموفقیت درچیست؟ :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» بازاریاب باهوش :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» جملات قصارازبزرگان جهان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» کله اش بوی قورمه سبزی می دهد :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» لیوان رازمین بگذارید... :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» یلدایتان مبارک :: ۱۳٩٢/٩/٢٧
» عشق ثروت وموفقیت رابه دنبال دارد؟ :: ۱۳٩٢/٩/٧
» جالبه ...نه؟ :: ۱۳٩٢/٩/٧
» تازنده ای خیرت باشد :: ۱۳٩٢/٩/٧
» ادامه ی اختیارات شاعری وزنی :: ۱۳٩٢/۸/٢٧
» ادامه ی بحث اختیارات شاعری :: ۱۳٩٢/۸/٢٤
» اختیارات شاعری راچگونه یادبگیریم؟ :: ۱۳٩٢/۸/٢۳
» السلام علیک یااباعبدالله الحسین :: ۱۳٩٢/۸/٢٢
» توضیحاتی درباره ی انواع متمم: :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» درباره ی امام حسین (ع )وعاشورا :: ۱۳٩٢/۸/۱۸
» توراخدااین چه کاریه پدر؟ :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» فقط بخوان که ... :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» چه قدرزودقضاوت می کنیم :: ۱۳٩٢/۸/۱٥
» جواب خودآزمایی 1درس سوم زبان فارسی 2 :: ۱۳٩٢/۸/۱۱
» تبریک تبریک تبریک :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» دوبیت قابل تامل درتمرینات عروض وقافیه :: ۱۳٩٢/۸/٩
» پاسخ به سوال دوستان درباره ی مصوت مرکب :: ۱۳٩٢/۸/٩
» اگرآن ترک شیرازی... :: ۱۳٩٢/۸/٧
» ماه های ایرانی رابهتربشناسیم :: ۱۳٩٢/۸/٦
» تبریک عیدغدیر :: ۱۳٩٢/۸/۱
» فقط مواظب باش... :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» ببین وعبرت بگیر :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» شاه کلیدتمام قفل ها :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» چه بخواهی چه نخواهی :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» کفش کهنه دربیابان نعمت است :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» توکلت به خداباشدوبس :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» آن کس که نداندونخواهدکه بداند... :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» بیاموزکه روی پای خودبایستی... :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» بازهم غروربازهم... :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» تبریک عیدقربان :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» ذهن آرام یاذهن مشغول؟ :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» مردفقیر :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» عشق یعنی ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» قابل توجه دانش آموزان کنکوری :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» عنوان چندپایان نامه :: ۱۳٩٢/٧/۸
» بخوانید. لذت بردن یانبردنش دست فکرواندیشه ی تان است... :: ۱۳٩٢/٧/٤
» زودقضاوت نکن وزودتصمیم نگیر... :: ۱۳٩٢/٧/٤
» داستان آخرین آغوش... :: ۱۳٩٢/٧/٤
» یادش به خیر... :: ۱۳٩٢/٧/۳
» بیایید ازهمان اول دانش آموزان رادرک کنیم... :: ۱۳٩٢/٦/۳۱
» یادش به خیرآن روزهایی که ... :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» کمی تفریح بکنید :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» خدای ماچه قدرخداست خداجونم؟! :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» ادعای علم غیب :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» ایمیل :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» قابل توجه فرزندان پراشتباه :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» مصاحبه ی شغلی :: ۱۳٩٢/٦/٢٤
» وفای مادروجفای پسر :: ۱۳٩٢/٦/۱۸
» تسلیت به... :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» ادامه ی انواع «ی»... :: ۱۳٩٢/٦/٩
» گپی بادانش آموزان... :: ۱۳٩٢/٦/۸
» تاحال به خودتون فکرکرده اید؟ :: ۱۳٩٢/٦/٧
» تسلیت به... :: ۱۳٩٢/٦/٤
» سوالی سخت درمصاحبه ی استخدام :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» چراوقتی عصبانی هستیم داد می زنیم؟ :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» حتماًیک خیری درآن هست... :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» شاهکارادبی (نامه ی بدون نقطه) :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» یک داستان کوتاه :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» داستان ماهیگیری :: ۱۳٩٢/٥/٢٢
» بشنوید ازدانش آموزی که املایش بسیارعالی است... :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» به سمت خداقدمی بردار... :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» ضدحال خیابانی... :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» هرگزبه قدرت خودنناز :: ۱۳٩٢/٥/٢٠
» پسرحاجی ومن :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» تبریک عیدفطربرهم وطنان مسلمان :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» جوابی ازجنس خودخودش... :: ۱۳٩٢/٥/٧
» بخوان وبفهم ... :: ۱۳٩٢/٥/٧
» علاج واقعه راقبل ازوقوع بایدکرد :: ۱۳٩٢/٥/٦
» می گویندیک دیوانه سنگی درچاه می اندازدو... :: ۱۳٩٢/٥/٦
» مثل چه کسی؟ :: ۱۳٩٢/٥/٦
» زندگی روی چهارچیزبناشده است: :: ۱۳٩٢/٥/٥
» قربون رحمت بی کرانت برم الهی ... :: ۱۳٩٢/٥/٤
» جهنّمده بیتن گول شعری زیبا،جذاب وواقعا خواندنی ازعاصم کفاش اردبیلی :: ۱۳٩٢/٥/٢
» صدای نازمی آید... :: ۱۳٩٢/٤/٢٦
» 19 :: ۱۳٩٢/٢/٢٩
» هرجوره بایرام مبارک اولسون :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» گوزه لدی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢۸
» نمونه سوال زبان فارسی 2 :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» سوالات امتحانی مربوط به درس 3و4زبان فارسی3تجربی ریاضی :: ۱۳٩۱/٩/۱
» نمونه سوالات زبان فارسی3تجربی ریاضی «دروس 1و2» :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» نمونه سوالات درس یک ودوزبان فارسی 3تجربی ریاضی :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» نمونه سوال درس 17زبان فارسی 1 :: ۱۳٩۱/٢/۱٠
» نمونه سوال درس شانزدهم زبان فارسی 1 :: ۱۳٩۱/٢/۸
» پاسخ نامه ی دقیق وهماهنگ سوالات فصل اول تافصل نهم :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» ساده ولی مهم ازعروض وقافیه :: ۱۳٩۱/۱/۱٠
» نمونه سوال زبان فارسی 1«درس پانزدهم» :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٠
» یک صفحه ازعروض بخوان چندصفحه یادبگیر :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» نمونه سوال زبان فارسی 1 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» نمونه سوال زبان فارسی 3 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» نمونه سوال زبان فارسی 2 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۸
» نمونه سوال زبان فارسی 1 :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» 15سخن بزرگ از15شخصیت بزرگ :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» آرایه ی حس آمیزی چیست؟ :: ۱۳٩٠/۱۱/۸
» یاراگل گل دئییم هاراگلسین.... :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
» بنویسیدحتی اگر... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» امنیّت درکمیّت نیست... :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» محاکمه ی برتولدبرشت دردادگاه :: ۱۳٩٠/۱٠/۳٠
» گویچک مانامون«منامن» :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» یاد انشاهای دوران ابتدایی به خیر... :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
» کنکوری های 91بخوانندضررنمی کنند... :: ۱۳٩٠/۱٠/۳
» تسلیت به خانواده های علیاری وانامی :: ۱۳٩٠/۱٠/٢
» نمونه سوال زبان فارسی 1سال اول :: ۱۳٩٠/۱٠/۱
» نمونه سوال سال زبان فارسی اول :: ۱۳٩٠/٩/۳٠
» نمونه سوال زبان فارسی سال اول :: ۱۳٩٠/٩/٢٥
» من نگفتم که توحاکم نشوی :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» بعضی هابرگرفته ازوبلاگ بعضی ها :: ۱۳٩٠/٩/٢۱
» سوالات درس اول ودوم زبان فارسی 2به همراه نکته های مهم درس: :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» نمونه سوال ازدرس 1تا6زبان فارسی 3 :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
» خاطراتی شیرین ازبزرگان دینی :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» گوشه ای ازوصیت اسکندرمقدونی به یاران :: ۱۳٩٠/۸/۱٤
» تبریک به منامینی ها :: ۱۳٩٠/۸/٦
» همسایگی بایک شاعر بزرگ :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» نمونه سوال زبان فرسی 3«درس یک تاشش» :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
» تقدیم به کلاس اولی های ایران زمین «الفبای شعری» :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» تاسیس مدرسه درخلخال«1284هجری شمسی» :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» داستان های کوتاه وآموزنده :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» سخنانی کوتاه وآموزنده از علی «ع» :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» چندحکایت ازسعدی :: ۱۳٩٠/٦/٢٤
» چند حکایت ازسعدی :: ۱۳٩٠/٦/٢۳
» روستایم منامین :: ۱۳٩٠/٦/٤
» دعادرسحرهای ماه مبارک رمضان به زبان مادری :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
» نبوّت قلّابی :: ۱۳٩٠/۳/٢۱
» چندضرب المثل هندی :: ۱۳٩٠/۳/۱۳
» دلتنگی برای ... :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» ادامه ی نمونه سوال زبان فارسی :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
» مطالبی جسته وگریخته ازادبیات راهنمایی :: ۱۳۸٩/۱٢/٥
» نمونه سوال زبان فارسی 1-درس1 :: ۱۳۸٩/۱٢/٤
» نمونه سوال زبان فارسی3 :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» آشنایی باچندواژه :: ۱۳۸٩/۱۱/۳
» قطعه ی هنرمندانه وادبی = عمودی وافقی بخوانید :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» سزای کسی که درعیدنوروز ازدست مهمان فرارمی کند.= چاله وچوله :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
» نمونه سوال زبان فارسی 2ترم اول :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
» مثل دست کاری شده :: ۱۳۸٩/٩/۱٠
» نمونه سوال :: ۱۳۸٩/٩/٥
» سلام :: ۱۳۸٩/٩/٤
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: ۱۳۸٩/٩/٤
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

About

اسماعیل حکمتی منامن هستم ازدبیران دبیرستان ناحیه ی یک اردبیل درخدمت دوستان همکارودانش آموزان عزیز.
Blog Categories
 
صفحات اختصاصی
Blog Custom

كد موسيقي براي وبلاگ